Onze strategie is de anderen vóór te zijn in resultaat

VERMOGENSOPBOUW

Voor onze klanten creëren we investeringsmogelijkheden waarbij de hoge rendementen kunnen worden gehaald die we kennen van de aandelenbeurs, maar dan zonder het risico te lopen dat bij geld- en kapitaalmarkten hoort.

Onze strategie is de anderen vóór te zijn in resultaat

VERMOGENSOPBOUW

Voor onze klanten creëren we investeringsmogelijkheden waarbij de hoge rendementen kunnen worden gehaald die we kennen van de aandelenbeurs, maar dan zonder het risico te lopen dat bij geld- en kapitaalmarkten hoort.

ESG in de vastgoedsector

De snelle verstedelijking en globalisatie, de demografische veranderingen en de hectische marktdynamiek, de effecten van de klimaatcrisis, alsmede technologische en maatschappelijke vernieuwingen brengen ook in de vastgoedsector een grondige herstructurering met zich mee.

Daarom krijgen initiatieven die milieu- en maatschappelijke prestaties honoreren, en de creatie van lange termijnwaarde, bij het opstellen van de investeringsportfolio in vastgoed extra nadruk in de strategie van investeerders. Oftewel, er is steeds meer behoefte aan dienstverlening en constructies die verwezenlijking mogelijk maakt volgens duurzaamheidscriteria en in het verlengde daarvan aan passende optimalisatie en beheer van portfolio’s.

amit mi kínálunk Wat wij bieden

Het alternatief dat wij bieden verenigt de maatschappelijke verantwoordelijkheid met vermogensgroei en duurzaamheid, zodat bovenop de zichtbare voordelen op moreel en maatschappelijk terrein, voor rekening van verantwoordelijk investerende klanten constante vermogensgroei kan worden gerealiseerd.

Bij dit alles hanteren we als basis dat naast het opvatten van de stad als systeem en het ontwikkelen van interdisciplinaire oplossingen, de verschillende woongebouwen, de microgemeenschappen die erin leven en de individuen waaruit die groepen bestaan ook worden meegenomen in de beschouwing.

Een compleet en waarachtig duurzaam perspectief kan namelijk alleen gerealiseerd worden als dat gepaard gaat met verwezenlijking van de behoeften van de diverse belanghebbenden. Zo dienen bijvoorbeeld technologisch oplossingen gekoppeld te worden aan maatschappelijke ontwikkelingen en dat kan het beste worden gerealiseerd als de belanghebbenden erbij betrokken worden en er voortdurend communicatie plaatsvindt.

szolgáltatás Onze diensten

Four Generations Property ondersteunt inspanningen die vraagstukken rond gebouwen, verkeer, infrastructuur en andere beleidsterreinen systematisch benaderen en daarbinnen naar integrale oplossingen zoeken.

Four Generations Property verklaart dat het mogelijk en nodig is zodanig over investeringen of besparingen na te denken, dat daarbij een speciale groep in de samenleving, in dit geval de ouderen, worden geholpen en ondersteund.

En dan hebben we het nog niet over de bescherming van de talloze waardevolle objecten, van symbolische waarde maar ook in geld uit te drukken, die kan worden gerealiseerd in het geval er geen nieuw maar bestaand vastgoed wordt overgenomen en beheerd. Het doel van ons bedrijf is het scheppen van de mogelijkheden en de middelen om dat te helpen realiseren.

Ethische code

Zolang Four Generations Property SE bestaat hanteren we duidelijke ethische normen en waarden bij onze activiteiten, welke zijn opgenomen in de Ethische Codex in de vorm van principes en richtlijnen. In de Ethische codex wordt in algemene zin vastgelegd hoe de medewerkers van Four Generations Property SE bij hun handelingen dienen te opereren. De principes die in de Ethische Codex zijn opgenomen zijn bindend voor alle mensen die Four Generations Property SE vertegenwoordigt, of in onze naam of voor ons activiteiten verrichten.

(detail)

Informatie over gegevensbeheer

De dienstverlening wordt uitgevoerd door Four Generations Property SE en door gecontracteerde partners. De partners zijn zelfstandige economische entiteiten die onder contract staan met Four Generations Property SE en zijn op basis van hun contract leden van het netwerk van Four Generations Property SE.

(detail)

Gerechtelijke verklaring

De website www.fourgenprop.com en verder alle – van daaruit direct bereikbare – websites staan onder bescherming van auteursrecht, elk gebruik ervan in welke vorm dan ook is alleen mogelijk met instemming vooraf van Four Generations Property SE.

(detail)

De dienstverlening van onze organisatie bestaat uit het ondersteunen van en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen privépersonen. Wij bouwen geen eigen portfolio op en verkopen geen financiële diensten en producten.