Vermogensgroei zoals wij dat zien

Vastgoed als investeringsmiddel

Investeringen in vastgoed hebben talloze duidelijke voordelen. Minimale blootstelling, omdat het rendement in vergelijking met andere investeringen minder afhankelijk is van de nationale en internationale financiële markten. Bescherming tegen inflatie, omdat de waarde van vastgoed sneller stijgt dan de inflatie, zodat de investering de reële waarde vast kan houden. Controle over de investering, omdat vastgoed een concreet vermogensobject, en daarom kan de eigenaar het object aanpassen, of de waarde ervan verhogen (renovatie, modernisering, uitbreiding).

Tegenover deze voordelen stond tot nu toe het tegenargument dat dit soort investeringen niet liquide zijn. Tot nu toe! Want de door ons aangeboden constructie kan, naast de al genoemde voordelen, ook nog eens een liquiditeit verzekeren van 80% (in vergelijking met de traditionele methode).

De dienstverlening

Onze onderneming is in 2012 opgericht met als doel om een belangrijke en vernieuwende partij te worden op de nationale en internationale vastgoed markt. Het onderpand voor dit succes is, behalve de 20 jaar ervaring van de medewerkers, de constructie waarmee we de gelegenheid en de middelen scheppen zodat steeds meer mensen (…) de mogelijkheden grijpen die in de vastgoedinvesteringen schuilen.

Door een in 2015 in werking getreden wettelijke regeling kunnen naast verzekeringsmaatschappijen alleen privépersonen met elkaar lijfrente-contracten afsluiten. Onze dienstverlening bestaat daaruit, dat we dit, het aangaan van contracten tussen privépersonen, ondersteunen.

Met volledige informatievoorziening, met het inbrengen van onafhankelijke experts, met het verzekeren van de rechtsbasis, met het opsporen van vastgoed, met het opwaarderen ervan, met het opnemen van de correcte garanties in contractvorm en met het ontwerpen van de optimale betalingsconstructie.

Wat zou u zeggen?

Als wij zouden vertellen

 • Dat wij voor klanten een investeringsmogelijkheid hebben ontwikkeld, waarmee de rendementen van de aandelenbeurs kunnen worden gehaald, maar zonder de voor de financiële en kapitaalmarkten kenmerkende risico’s te hoeven lopen?
 • Dat de constructie niet bestaat uit waardepapieren, of uit een investeringsfonds en niet eens uit één of andere beurstransactie, maar uit een mogelijkheid met een tastbare materiele garantie, en die onmiddellijk eigendom wordt van onze klant En dat kan dan nog eens tot 5 keer meer waard zijn dan bij het in één som uitgezette kapitaal, waarmee een hoge mate van bescherming wordt gewaarborgd.
 • Dat voor de mogelijkheid die dit extra rendement oplevert slechts 20% van het overigens benodigde kapitaal in één som dient te worden ingelegd, daarna hoeven alleen de vaststaande termijnen te worden betaald, zodat een aanzienlijk deel van de beschikbaar staande geldmiddelen (80%) liquide blijft.
 • Dat dit instrument gedurende de looptijd niet hoeft te worden gemanaged, onderhouden, verzorgen en er verder geen investeringsbeslissingen en/of strategieën vereist zijn. Dus er is geen extra tijd noch energie nodig van de kant van de investeerder.

Met een hoog rendement,
want het kapitaal kan verdubbelen

Klanten kunnen binnen overzienbare termijnen aanzienlijke kapitaalsvergroting tegemoet zien.

Veilig, want een gesloten constructie

Want al onmiddellijk vanaf de eerste inleg van deelkapitaal is het eigendomsrecht volledig.

Liquide, want slechts 20% hoeft te worden vastgelegd

De resterende som kan in termijnen worden betaald, het vrije kapitaal kan voor andere doelen worden aangewend.

Investeren in vastgoed – stap voor stap

tájékoztatásInformatievoorziening

Eerst maken we in details duidelijk hoe de constructie werkt en wat ervoor nodig is om van de diensten gebruik te kunnen maken (officiële documenten, formulieren en persoonlijke papieren).

igényfelmérésBepalen van de behoefte

U geeft aan hoeveel geld u wenst te investeren in vastgoed met wat voor waarde en met welk gebruiksdoel.

tanácsadásAdvies

Omdat onze analisten op de vastgoedmarkt voortdurend nieuwe ontwikkelingen en verbanden ontdekken, kunnen we, als daar behoefte aan is, helpen bij het uitkiezen van geschikt vastgoed.

kiválasztásSelectie

Aan de ene kant is er de mogelijkheid het meest toepasselijke appartement of huis uit ons voortdurend groeiende en wisselende aanbod te kiezen.
Maar u kunt ook uw voorkeur aangeven op basis van individuele parameters, in welk geval alle voordelige voorwaarden ook geldig zijn.

tanácsadásSluiten van het contract

Ten slotte zal het contract gesloten kunnen worden waarmee het uitgekozen vastgoed, na het indienen van alle benodigde documenten, volledig uw eigendom zal gaan uitmaken, alles gepaard gaand met volledig verzorging van alle benodigde handelingen betreffende advocaten en kadaster.

Voordelen

 • Transparant: De dienstverlening wordt verricht tegen een vastgesteld tarief, bij ons zijn er geen verborgen kosten.
 • Lage drempel: Onze dienstverlening voor kapitaalgroei staat al bij een inleg van 25 miljoen forint startkapitaal ter beschikking.
 • Liquide: in contrast met de traditionele investeringsmodellen voor vastgoed, blijft bij ons tot 80% van de vastgoedwaarde liquide en dat zonder bijkomende kosten.
 • Vrijheid: we besparen u de noodzaak uitgaven te moeten doen vanwege het object, het te moeten verhuren, keuzes te moeten maken omtrent het gebruik ervan en van alle soorten administratie die daarbij gepaard gaat.
 • Discreet: uw portfolio wordt met maximale discretie en professioneel opgebouwd en beheerd.
 • Ook worden mogelijkheden tot korting op leges en kans op staatssubsidie geboden worden: bij het kapitaal vermeerderen kunnen eenvoudig eventuele spaartegoeden bij de huisspaarkassa worden betrokken en het voordeel van 50% leges valt u automatisch ten deel.
 • Persoonlijk: een toegewijde adviseur zorgt ervoor dat u over het proces van uw kapitaalvermeerdering op elk gewenst moment geïnformeerd wordt.
 • Landelijk bereikbaar: voor onze klanten zijn er overal in het land voorzieningen getroffen zodat onze diensten bereikbaar zijn.

CALCULATOR

Voor planning en vergelijking zijn relevante gegevens en getallen onontbeerlijk. De calculator geeft op basis van de ingevoerde marktwaarde van het vastgoed het maandelijks te betalen bedrag aan dat de investeerder dient te betalen naast de betaling van het 20% startkapitaal als de investeerder het volledige eigendomsrecht wil krijgen. (Bij de berekening is de laagste vastgoedwaarde die kan worden opgegeven vanwege het minimaal inlegbare kapitaalinleg 25 miljoen forint).

HUF

HERINNERING: Aan de voorwaarden voor de te verlenen diensten kan eenvoudig worden voldaan, het maandelijks te betalen bedrag staat vast, groeit niet met de inflatie en zal niet worden verzwaard met wat voor extra tarieven of bijkomende kosten dan ook.