Voorwaarden voor de dienstverlening

Zo kunt u onze klant worden

Van onze premium vastgoedvermeerderingsdiensten kan door privéklanten gebruik worden gemaakt bij een minimale kapitaalinleg van 25 miljoen forint. Klanten die over minder kapitaal kunnen beschikken verwijzen we door naar onze SMBP diensten.

Binnen tien dagen na het opnemen van contact met ons kan uw vermogen beginnen met groeien!

Contact opnemen, afspraak maken +/- 3 werkdagen.

Interview met de klant, doelen, investeringstermijn, bepalen van de kapitaalomvang die beschikbaar is.

Planning en afsluiten van het contract aangaande de vastgoedportfolio op een van tevoren bepaald tijdstip.

Ontwikkeling van een complex portfolio (vanaf 25 miljoen forint kapitaal) dat voldoet aan de doelen van de klant, met een risico verlagende leges-korting en overige voordelen.

Het realiseren van de vastgoedportfolio, plaatsing van het kapitaal, maximaliseren van het rendement.


    Het doel van onze onderneming is zo volledig mogelijk uw belangen te kunnen behartigen, daarom vragen we u om elke vraag te beantwoorden, anders kunnen we de test niet interpreteren wat zou kunnen leiden tot het weigeren van onze diensten.