Stratégiánk

az eredményességben mások előtt járni!

VAGYONKÉPZÉS

Ügyfeleink számára olyan lehetőséget teremtünk, amely által a tőzsdei befektetésekre jellemző extra hozamra tehetnek szert, csak éppen a pénz és tőkepiacokra jellemző kockázatok nélkül.

Az ESG az Ingatlanszektorban

A gyors elvárosiasodás és a globalizáció, a demográfiai változások és a hektikus piaci dinamika, az éghajlatváltozás hatásai, valamint a technológiai és társadalmi innováció teljesen átformálják az ingatlanszektort is.

Ezért a befektetők stratégiájában egyre nagyobb hangsúlyt kap az ingatlanportfólió kialakításakor a környezeti és társadalmi teljesítőképesség figyelembevétele, valamint a hosszú távú értékteremtésre való törekvés. Vagyis egyre nagyobb az igény a fenntarthatósági szempontok szerinti megvalósítást lehetővé tevő szolgáltatásokra és konstrukciókra, valamint a portfóliók optimalizálására és menedzselésére.

Amit Mi kínálunk

A nálunk elérhető alternatíva ötvözi a társadalmi felelősségvállalást az értékek megőrzésével és a fenntarthatósággal, amely a nyilvánvaló erkölcsi és társadalmi előnyökön túl, a konstans értéknövekedést is biztosítani tudja a felelősen gondolkodó befektetők számára.

Mindennek az alapja, hogy a város rendszerként történő értelmezése és interdiszciplináris megoldások kifejlesztése mellett, az egyes lakóépületeket a bennük lakó mikroközösségeket és az azokat alkotó egyéneket is figyelembe vesszük.

Ugyanis egy átfogó és valódi fenntarthatósági perspektíva kizárólag a különböző érdekelt felek igényeinek érvényesítése mellett valósítható meg. Például a technológiai megoldásokat párosítani kell a társadalmi innovációval, amit az érintettek bevonásával és folyamatos kommunikáció mellett érdemes megvalósítani.

Szolgáltatásaink

A Four Generations Property támogatja az olyan törekvéseket, amelyek szisztematikusan közelítik meg az épületek, a közlekedés, az infrastruktúra és más társadalmi területek kérdéskörét és így keresik az átfogó megoldást.

A Four Generations Property azt vallja, hogy lehet és kell is úgy a befektetésben vagy megtakarításában gondolkodni, hogy közben a társadalom egy bizonyos rétegét ez esetben az időseket is segítjük, támogatjuk.

Nem beszélve arról számtalan eszmei és pénzben is mérhető értéknek a megőrzéséről, amelyet nem egy új, hanem egy meglévő ingatlan átvételével és fenntartásával el tudunk érni. Cégünk ezeknek a megvalósításához teremti meg az alkalmat és az eszközt.

Etikai Kódex

A Four Generations Property SE megalakulása óta meghatározott etikai normák, értékek mentén tevékenykedik, és ezt irányelvek, útmutatások formájában az Etikai Kódex tartalmazza. Az Etikai Kódex általános jelleggel határozza meg, hogy a Four Generations Property SE munkatársainak tevékenységük során hogyan kell eljárniuk. Az Etikai Kódexben meghatározott irányelvek mindenki számára kötelezőek, akik a Four Generations Property SE-t képviselik, illetve nevében, számára tevékenységet végeznek.

(részlet)

adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltatást a Four Generations Property SE, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerek végzik. A partnerek önálló gazdasági társaságok, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a Four Generations Property SE-vel, és ezen szerződés alapján tagjai a Four Generations Property SE hálózatnak.

(részlet)

Four Generations Property SE jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A www.fourgenprop.com honlap továbbá bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap és az azokon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Four Generations Property SE előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

(részlet)

Társaságunk szolgáltatása a magánszemélyek közötti szerződéskötés támogatása és közvetítése. Saját állományt nem gyűjtünk, pénzügyi szolgáltatást, illetve terméket nem értékesítünk.

Ha kérdés merül fel Önben,

vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink egyikén

Általános irányelvek:

A Four Generations Property SE partnerei tevékenységüket önálló jogi személyiségként, saját felelősségükre végzik.

 • A Four Generations Property SE partnereként tevékenykedők munkájuk során tisztelettel és tisztességesen kell viselkednünk mindenkivel, akivel munkakapcsolatba kerülnek.

 • A Four Generations Property SE kollégái szakmájukat erkölcsi elvek alapján kötelesek gyakorolni és tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját, a szakmájuk és a Four Generations Property SE jó hírnevét.

 • Tevékenységüket a kölcsönös együttműködés szellemében folytatják úgy, hogy az összhangban legyen a jogszabályok előírásaival.

 • A kollégák tevékenységük folytatása közben kötelesek valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartására.

 • Tartózkodni kell minden megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre

 • A mindennapi tevékenységük során törekedniük kell a professzionalizmusra, és a mély szakmai tudásra.

 • A Four Generations Property SE semmilyen körülmények között nem vesz részt olyan tevékenységben, mely megsérti az általános vagy egyedi versenyszabályokat. A Four Generations Property SE kollégáinak tiszteletben kell tartaniuk a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát és tisztaságát.

 • Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.

 • A kollégák tevékenységük folytatása közben kötelesek valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartására.

 • Tartózkodni kell minden megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre

Törekedniük kell arra, hogy az ügyfél igényeit – az üzleti etika keretein belül – messzemenően teljesítsék.

 • Kommunikációjukban kerülniük kell a túlzásokat, a megtévesztésre alkalmas kijelentéseket, legyenek mindig tárgyszerűek és az adott ügyletre vonatkozó tényeket az ügyfeleik elől nem titkolhatják el, nem adhatnak hamis tájékoztatást az ügyről egyik érintett félnek sem.

 • A Four Generations Property SE kollégái szakmájukat erkölcsi elvek alapján kötelesek gyakorolni és tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját, a szakmájuk és a Four Generations Property SE jó hírnevét.

 • Tevékenységüket a kölcsönös együttműködés szellemében folytatják úgy, hogy az összhangban legyen a jogszabályok előírásaival.

 • A kollégák tevékenységük folytatása közben kötelesek valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartására.

 • Tartózkodni kell minden megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre

 • A Four Generations Property SE partnereként tevékenykedők munkájuk során tisztelettel és tisztességesen kell viselkednünk mindenkivel, akivel munkakapcsolatba kerülnek.

 • A Four Generations Property SE kollégái szakmájukat erkölcsi elvek alapján kötelesek gyakorolni és tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől, amely sérti a saját, a szakmájuk és a Four Generations Property SE jó hírnevét.

 • Tevékenységüket a kölcsönös együttműködés szellemében folytatják úgy, hogy az összhangban legyen a jogszabályok előírásaival.

 • A kollégák tevékenységük folytatása közben kötelesek valamennyi vonatkozó törvény, kormányrendelet és előírás maradéktalan betartására.

 • Tartózkodni kell minden megkülönböztetéstől, különös tekintettel a vallásra, bőrszínre, nemre, szexuális beállítottságra, politikai hovatartozásra, korra, nemzetiségre, vagy fogyatékkal élőkre